Digwyddiad masnach hollbwysig ar gyfer diwydiant ymwelwyr a lletygarwch De Orllewin Cymru

06 Mawrth 2015

Cynhelir sioe fasnach fwyaf De Orllewin Cymru ar gyfer y sector ymwelwyr a lletygarwch yn Hwlffordd rhwng 10am - 4pm ar ddydd Llun 16eg Mawrth 2015.

 

Mae ‘Cyflenwr i Brynwr’ yn ddigwyddiad blynyddol ac mae’n hanfodol i unrhyw un sy’n gysylltiedig â’r diwydiant ymwelwyr a lletygarwch. Fe’i trefnir gan Twristiaeth Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro ac fe’i cefnogir gan Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru, ac mae’r digwyddiad yn gwahodd cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr cynnyrch lleol a gwasanaethau ar draws De Orllewin Cymru.

 

Eleni mae Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru wedi trefnu i ddau chef enwog lleol, sydd wedi gwneud enw iddynt eu hunain ar lwyfan ehangach, i arwain y Gegin Blasu. Bydd Scott Davis o cnwd a Guy Morris o ffwd-food yn creu gwledd gan ddefnyddio cynnyrch lleol o bob math i gynrychiolwyr eu blasu. Byddant hefyd yn rhannu eu profiad o ba gynnyrch sy’n gweithio’n dda mewn gwahanol seigiau.

 

Byddant yn cael cwmni cyn Olygydd yr AA Restaurant Guide a’r darlledwr bwyd Simon Wright a Joel Wright o Wright’s Food Emporium, fydd yn cyflwyno’r sesiwn tueddiadau ar destun ‘Byd o Newid Wrth Fwyta Allan’. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gwelsom gyfeiriadau a thueddiadau yn ymddangos ym myd bwyta allan yng ngwledydd Prydain a thramor, a bydd yr arbenigwyr hyn yn esbonio beth sy’n gwneud lle bwyta llwyddiannus a beth yn union yw ystyr llwyddiant.

 

Dywedodd Maudie Hughes, Prif Weithredydd Twristiaeth Sir Benfro, “Rydym yn falch iawn o ymuno â Chyngor Sir Penfro, Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru i gynnal y digwyddiad masnach rhanbarthol hwn unwaith eto. Mae’n gyfle gwych i gynnull at ei gilydd bawb sydd ynghlwm wrth dwristiaeth, lletygarwch a hamdden o dan yr unto.

 

Ychwanegodd Kate Morgan, Rheolydd Datblygu Bwyd o Gyngor Sir Penfro: ‘Mae gennym gasgliad ardderchog o gynhyrchwyr yn y rhan hon o Gymru sy’n darparu cynnyrch o’r radd a’r ansawdd uchaf. Mae hwn yn gyfle gwych i’r sector lletygarwch a manwerthu ddarganfod pa gynhyrchion sydd ar gael ac ymhle y gellir cael gafael arnynt.  Mae hefyd yn rhoi cyfle i gyflenwyr ddod i adnabod eu prynwyr, y diwydiant ac i wneud cysylltiadau newydd i helpu eu busnesau i dyfu.”

 

Ymhlith uchafbwyntiau eraill y diwrnod mae llecyn Masnach Brofi Cywain a’r bin Ie/Na lle y gellir profi cynhyrchion newydd yn y farchnad. Bydd hyn yn fanteisiol i’r cynhyrchwr gan y bydd yn eu galluogi i gael adborth gwerthfawr ar eu cynnyrch a chyflwyno cynhyrchion newydd sydd ar fin cyrraedd y farchnad. Elfen newydd arall yn y digwyddiad eleni fydd gwasanaeth personol ‘Cwrdd â’r Prynwr’ fydd yn rhoi cyfle i fusnesau gael sesiwn un i un gyda chynhyrchwyr yn y digwyddiad.

 

Cynhelir Cyflenwr i Brynwr yn Neuadd Brithdir ar Faes y Sioe Llwynhelyg, Hwlffordd ac mae’n ceisio rhoi cyfle cyffrous i bawb sy’n gweithio yn y diwydiant ymwelwyr ddarganfod cynhyrchion a chyfleoedd marchnata newydd ac i gael eu hysbrydoli gan syniadau blaengar.

 

Bydd nifer o gynhyrchwyr gwahanol yn mynychu’r digwyddiad, o gynhyrchwyr cig lleol, cawsiau, diodydd, sawsiau a melysion i nifer o wasanaethau a chefnogaeth bwyd eraill i’r sector Ymwelwyr a Lletygarwch.

 

Mae Cyflenwr i Brynwr yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i gynrychiolwyr. Os ydych yn gynhyrchwr yn y diwydiant ymwelwyr a lletygarwch ac yn awyddus i arddangos mae croeso ichi gysylltu â Joanne Welch yn Joanne.Welch@pembrokeshire.gov.uk 

Our latest tweets