Digwyddiad Cyflenwr i Brynwr yn cael croeso mawr gan fusnesau ymwelwyr a lletygarwch yn Ne Orllewin Cymru

25 Mawrth 2015

Roedd rhai o’r busnesau ymwelwyr a lletygarwch gorau yn arddangos eu cynnyrch yn ddiweddar yn y sioe fasnach fwyaf yn Ne Orllewin Cymru.

Mae ‘Cyflenwr i Brynwr’ yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan Twristiaeth Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro ac fe’i cefnogwyd eleni gan Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru – ‘Darparu profiad bwyd a blas o ddiwylliant lleol’. Mae’r digwyddiad yn gwahodd cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr cynnyrch lleol a gwasanaethau ar draws De Orllewin Cymru.

Daeth dros 500 o ymwelwyr, gan gynnwys busnesau Gwely & Brecwast, gwesteiwyr, perchnogion bwytai, siopau fferm a delicatessen ynghyd yn y digwyddiad undydd oedd yn llwyddiant mawr i gyflenwyr a chynhyrchwyr.

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd Joanne Welch, Swyddog Datblygu Bwyd o Gyngor Sir Penfro, “Mae digwyddiad Cyflenwr i Brynwr eleni wedi profi’n llwyddiant mawr arall i arddangoswyr ac ymwelwyr. Mae’n rhoi cyfle i gynhyrchwyr rhanbarthol arddangos eu cynhyrchion a gwasanaethau i fusnesau yn y sector ymwelwyr a lletygarwch.

“Roedd yn hyfryd gweld yr holl fusnesau gwahanol yn rhwydweithio gyda’i gilydd ac yn gwneud cysylltiadau a datblygu eu busnesau ymhellach.”

Ychwanegodd Maudie Hughes, Prif Weithredydd Twristiaeth Sir Benfro “Bu’r adborth a gawson ni gan gynhyrchwyr mewn cyfnod byr ar ôl y digwyddiad yn wych. Mae llawer o’r cynhyrchwyr wedi gwneud nifer o gysylltiadau gwerthfawr, ac mae delis, cyfanwerthwyr a busnesau lleol wedi dangos cryn ddiddordeb mewn prynu cynnyrch lleol.”

Arweiniodd cyn Olygydd yr AA Restaurant Guide a’r darlledwr bwyd Simon Wright a Joel Wright o Wright’s Food Emporium weithdy ar destun ‘Byd o Newid Wrth Fwyta Allan’ oedd yn edrych ar dueddiadau bwyd newydd. Daeth nifer dda i’r sesiwn, cyfanswm o tua 40 cynrychiolydd.

Roedd nifer o gynhyrchwyr lleol wedi arddangos eu cynnyrch, o gynhyrchwyr cig lleol, cawsiau, diodydd, sawsiau a melysion i nifer o wasanaethau a chefnogaeth bwyd eraill i’r sector Ymwelwyr a Lletygarwch.

 

Dywedodd Oriel Jones, un o’r arddangoswyr: “Gan ein bod yn fusnes newydd mae’n anodd cael ein brand wedi’i adnabod a chyflwyno ein neges. Rhoddodd digwyddiad ‘Cyflenwr i Brynwr’ lwyfan inni arddangos yr hyn rydyn ni’n wneud. Mae wedi’n helpu i gyfarfod â darpar gwsmeriaid ac mae hefyd wedi rhoi llwyfan inni gwrdd â busnesau eraill a thrafod y posibilrwydd o gydweithio. Fe gawson ni drafodaethau gyda chynhyrchwr caws am y posibilrwydd o gydweithio ar fyrgyr eidion a chaws glas, sy’n syniad cyffrous iawn!

“Roedd yn ddigwyddiad rhwydweithio gwych, y cyntaf o lawer gobeithio!”

Dywedodd cynhyrchwr newydd arall, Hideaway Farm Meats, y cawsant "ddiwrnod anhygoel, ac roedd y llecyn masnach brofi yn gyfle inni gyfarfod â llawer o gwsmeriaid newydd posib, roedd y cyfle i goginio tameidiau i’w blasu wedi creu llawer o ddiddordeb ar ein stondin ac fe gawson ni fusnes newydd o’r herwydd.

Eleni am y tro cyntaf, roedd Bwyd a Diod Cymru a Croeso Cymru wedi trefnu i ddau chef enwog lleol, Scott Davis o cnwd a Guy Morris o ffwd-food arwain y Gegin Blasu, lle y buont yn creu gwledd gan ddefnyddio cynnyrch lleol o bob math i gynrychiolwyr eu blasu. Buont hefyd yn rhannu eu profiad o ba gynnyrch sy’n gweithio’n dda mewn gwahanol seigiau.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill roedd llecyn Masnach Brofi Cywain a’r bin Ie/Na lle y gellid profi cynhyrchion newydd, a lle y gellid rhoi adborth gwerthfawr i gynhyrchwyr.

Cynhaliwyd Cyflenwr i Brynwr yn Neuadd Brithdir ar Faes y Sioe Llwynhelyg, Hwlffordd ar ddydd Llun 16eg Mawrth 2015.

Our latest tweets