Cywain Project Evaluation

24 Hydref 2011

Dyma arfarniad diweddar o brosiect Cywain gan The Scottish Agricultural College. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau yn codi o’r arfarniad mae croeso i chi gysylltu gydag Aled Davies. aled.davies@menterabusnes.co.uk

Mae’r adroddiad yn Saesneg, ond gallwn drafod eich ymateb iddo yn Gymraeg.

Our latest tweets