Cynhyrchwyr a Darparwyr yn Cydweithio Mewn Digwyddiad Bwyd a Diod yng Nghanolbarth Cymru

29 Hydref 2018
Sut i roi’r profiad gorau posib i ymwelwyr sy’n caru bwyd – dyma un o’r eitemau fydd ar y fwydlen mewn digwyddiad i fusnesau twristiaeth a lletygarwch sydd ar y gweill yng Nghanolbarth Cymru.
 
Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn agored i fentrau twristiaeth a darparwyr lletygarwch ar draws y rhanbarth, a bydd yn rhoi’r cyfle iddynt gwrdd â chynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn rhan o ymdrech i gynyddu faint o gynnyrch o Gymru sy’n cael ei gynnig i ymwelwyr.
 
Bydd y digwyddiad Cyfarfod y Cynhyrchydd sydd wedi’i drefnu gan Cywain a Thwristiaeth Canolbarth Cymru (MWT Cymru), yn digwydd yng Nghanolfan Grefftau Corris ar Dachwedd 13eg.
 
Bydd yn para o 10am hyd 2pm a bydd yn rhoi cyfle i’r gwesteion samplu rhai o gynhyrchion gorau Canolbarth Cymru gan sgwrsio gyda chynhyrchwyr ac arbenigwyr bwyd a mwynhau ‘cinio o gynnyrch lleol’.
 
Bydd sesiynau a dangosiadau blasu hefyd – gan gynnwys gweithgaredd creu basgedi bwyd, sgwrs a thro o amgylch Dyfi Distillery, gweithdy gwneud siocled gan Chocablock, ac awgrymiadau am wneud diodydd poeth y Nadolig i westeion gan Sgiliau Bwyd Cymru.
 
Ymysg y cynhyrchwyr a’r sefydliadau fydd yn mynd mae: Mrs L’s Kitchen, Teifi Coffee, Shire Meadery, Hilltop Honey Ltd, Dyfi Distillery, Merlin Cheeses, Neuadd Fach Baconry, Positive Potions, Dwyfor Coffee, Pendragon Drinks, Cariad Bakery, Maggie’s Exotic Foods, Treddafydd Organic, Morgans Brew, Pantri Swswen, Wild Trail, Mug Run Coffee Roasting, a Welsh Gluten Free Bakery Products.
 
 “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ddatblygu syniadau a chynnwys cynnyrch lleol yn eu gweithgareddau,” meddai Lowri Edwards o Cywain, sef prosiect a ddarperir gan Menter a Busnes sy’n cefnogi datblygiad busnesau sydd eisiau tyfu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.
 
 “Mae ymwelwyr yn ymdrechu fwy a mwy i ganfod cynnyrch o Gymru i’w prynu, ac mae digwyddiadau fel yma’n galluogi i gynhyrchwyr lleol a busnesau twristiaeth a lletygarwch lleol ddod at ei gilydd i ddenu twristiaid i’r rhan hyfryd hwn o Gymru.”
 
Mae’r ymdrech i gynyddu faint o fwyd a diod lleol sy’n cael ei gynnig wedi’i chefnogi gan waith ymchwil o’r arolwg ‘Gwerth Cymreictod’, sef arolwg o brynwyr Bwyd a Diod Cymru gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae’r data a gasglwyd yn dangos bod 75% o brynwyr ym Mhrydain yn ystyried bod cynnyrch Cymru’n gynnyrch o safon uchel, ac mae 80% o brynwyr yn dewis prynu cynnyrch o Gymru. Yn hollbwysig i’r rheiny sy’n cynhyrchu ac yn gwerthu bwyd a diod, dywedodd bron i hanner (44%) y rheiny a arolygwyd eu bod yn fodlon talu mwy am gynnyrch o Gymru.
 
Meddai Val Hawkins, prif weithredwr Twristiaeth Canolbarth Cymru, “Mae pawb ar eu hennill pan fydd busnesau twristiaeth a lletygarwch yn defnyddio ac yn tynnu sylw at gynnyrch lleol. Trwy gael cyfle i flasu bwydydd a diodydd lleol, bydd ymwelwyr a gwesteion yn profi ‘Canolbarth Cymru Go Iawn’ ac yn helpu i hybu’r ‘naws o le’ yn lleol.
 
Rydym yn annog busnesau sy’n aelodau o Dwristiaeth Canolbarth Cymru i weithio gyda chynhyrchwyr bwyd a diod lleol – er enghraifft, gallent gynnig basgedi bwyd gyda chynnyrch lleol i’w gwesteion eu prynu – a manteisio i’r eithaf ar safon ac amrywiaeth y bwydydd a’r diodydd sy’n cael eu cynhyrchu o’u hamgylch.”
 
Gall busnesau twristiaeth neu letygarwch sydd â diddordeb mewn mynd i’r digwyddiad Cyfarfod y Cynhyrchydd, gofrestru drwy anfon e-bost at lowri.edwards@menterabusnes.co.uk neu drwy fynd ar-lein ar https://form.jotformeu.com/82822237888368
 
Llun: “© Hawlfraint y Goron (2018) Croeso Cymru”

Our latest tweets