Cogyddion o Fri ar Faes yr Eisteddfod

31 Gorffennaf 2015

Bydd gwledd yn aros eisteddfodwyr ym mhafiliwn bwyd a diod, Pantri, ar faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, wrth i nifer o westeion gymryd yr awennau yn y gegin arddangos yn ystod yr wythnos.

Dydd Llun bydd y cogydd gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol ‘The Great British Bake Off’ y BBC, Beca Lyne-Pirkis o Gaerdydd yn rhannu ei chyfrinachau Blawd a Becws yn ystod sesiynau coginio am 10:30, 12:30 a 2:00 y prynhawn. Datblygodd ei diddordeb mewn bwyd pan yn blentyn wrth wylio ei Nain yn coginio, ac erbyn hyn caiff ei dylanwadu gan fwyd o bedwar ban byd. Bydd seren y gyfres 'Becws' S4C, yn sicr o fwynhau ei phrofiad o goginio ar gyfer Eisteddfodwyr ar y maes ddydd Llun 3 Awst.

Mae nifer o uchafbwyntiau yng nghegin arddangos Pantri yn ystod wythnos yr Eisteddfod gan gynnwys sgyrsiau gan yr arbenigwr gwin, Deiniol ap Dafydd o Blas ar Fwyd, Llanrwst fydd yn rhannu rhai o’i hoff winoedd a chwrw bragdai bychain o Faldwyn yn ystod sesiynau ddydd Mercher. Yna, ddydd Iau, bydd Archdderwydd Gorsedd y Beirdd Christine James yn diosg ei phenwisg ac yn torchi llawes yn y gegin wrth ymuno â’r seren goginio, Dudley Newbery yn y gegin arddangos. Tybed ddysgwn ni beth fydd hoff fwyd ein Harchdderwydd?

Dydd Gwener 7 Awst bydd cig PGI o Gymru, y stamp Ewropeaidd sy’n cynnig dynodiad daearyddol wedi ei warchod i fwyd a diod yng nghanol llwyfan y Pantri. Dyn tywydd y BBC, Dereck Brockway fydd yn ymuno â Brenhines Hybu Cig Cymru, Elwen Roberts i goginio’r cig eidion a chig oen Cymreiggorau. Tybed gaiff ymwelwyr â'r Pantri rannu darnau blasus o gig oen melys Dereck, neu flasu stêc Cymreig brau ddydd Gwener?

Yn enwog am ei gampau coginio gydag Alun ar raglenni plant S4C Stwnsh, mae’r cogydd Anthony Evans wedi mwynhau coginio ers ei ddyddiau ysgol. Yn ei lyfr, Byw Bywyd Bwyd, mae'r cogydd o Gwm Gwendraeth yn rhannu 40 ryseitiau gan ddefnyddio bwyd ffres tymhorol. Ambell un o’r rhain gaiff eu coginio ganddo yn ystod ei sesiynau arddangos yn Pantri am 10:30, 12:30 a 14:00 ar ddiwrnod olaf y Eisteddfod, Dydd Sadwrn 8 Awst.

Ymysg nifer o sesiynau coginio eraill yn Pantri yn ystod yr wythnos, bydd dathliadau 150 mlynedd Patagonia yn cynnig llwyfan i gogydd o’r Wladfa, Elvira Moseley yn ogystal â sesiynau gan Goleg Castell Nedd Port Talbot a Chwmni Hyfforddiant Cambrian. Am amserlen lawn o'r holl ddigwyddiadau coginio, ewch i wefan Cywain www.menterabusnes.co.uk/cywain

Cefnogir Pantri gan Llywodraeth Cymru, Cywain Menter a Busnes, Coleg Castell Nedd Port Talbot ac Eisteddfod Gendlaethol Maldwyn a’r Gororau.

Our latest tweets