A yw gwenyn Cymraeg yn siarad Cymraeg ? Nac ydyn , ond mae eu gwenynwyr yn ei gwneud

25 Mawrth 2015

Hyrwyddo'r iaith Gymraeg drwy mêl yw nod Cymdeithas cadw gwenyn Canolbarth Cymru.

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymraeg Ceredigion (CGCC) yn cynnal ei holl gyfarfodydd yng Nghymraeg er mwyn atal erydu o gadw gwenyn Cymreig traddodiadol. Caiff y  gymdeithas ei sefydlu 55 o flynyddoedd yn ôl a dywedodd un o'i sylfaenwyr, Wil Griffith, ei fod yr amcanion yn parhau i fod yr un mor berthnasol heddiw.

 

"Mae'n bwysig bod y gymdeithas yn datblygu yn yr iaith Gymraeg gan mai dim ond ychydig o wenynwyr Cymraeg sydd yng Nghymru heddiw," meddai.

"Mae'r llyfrau yn Saesneg ac yn y rhan fwyaf o wenynwyr wedi cael eu haddysgu'r sgil gan ddefnyddio termau Saesneg.

 

"Mae'n hanfodol ein bod yn cadw'r iaith Gymraeg yn fyw wrth gadw gwenyn."

 

Mae CGCC bellach wedi derbyn cyllid o brosiect Cywain Gwenyn i'w helpu i recriwtio mwy o bobl Cymraeg brwdfrydig.

 

Mae Cywain gwenyn yn rhan o brosiect Cywain a sefydlwyd gan Menter a Busnes i ychwanegu gwerth at gynnyrch fferm.

 

Nid oes angen i aelodau newydd fod yn siaradwyr Cymraeg ond mae pob cyfarfod yn cael ei gynnal  yn y Gymraeg.

"Byddwn yn eu gosod gyda siaradwr Cymraeg cryf a all gyfieithu cyfarfodydd," meddai Wil.

 

Gall aelodau newydd gael eu mentora gan aelodau'r gymdeithas, mae ganddom aelodau ym Meirionnydd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Maent yn cyfarfod ddwywaith y mis, o fis Hydref i fis Mawrth, ac mae'n hefyd yn trefnu gweithdai ag  ymweliadau. 

 

Manylion: Wil Griffith, 01970 623334

Our latest tweets