Cadw Gwenyn gyda Gwenyn Lleol - Cynhadledd Cymru

Lleoliad: Machynlleth
Dyddiad: 23 Chwefror 2017
Amser: 09:30
Cost: £0.00

Cadw Gwenyn gyda Gwenyn Lleol - Cynhadledd Cymru

Sut gall Cadw Gwenyn fod yn gynhyrchiol a chynaliadwy gyda Gwenyn Tyner

Dydd Iau, 23ain o Chwefror 2017. 9.30am

Canolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth, Powys. SY20 9AZ

Cynhadledd undydd agored i bawb sy'n cadw gwenyn mêl yng Nghymru. Mwynhewch raglen amrywiol gan ffermwyr gwenyn a magwyr brenhines. Am ddim. Darperir Cinio. 

Ffurflen gofrestru ac agenda i ddilyn yn fuan. Cysylltwch gyda haf.hughes@menterabusnes.co.uk am fwy o wybodaeth.

Cadw Gwenyn gyda Gwenyn Lleol - Cynhadledd Cymru
Centre for Alternative Technology
Machynlleth
Powys
SY20 9AZ
10
-3.83939630000000000000
52.62373760000000000000