Clystyrau

Clwstwr Bwyd Môr
Siân Davies
07538 074260
sian.davies@menterabusnes.co.uk

Mae'r Clwstwr Bwyd Môr yn darparu llwyfan ar gyfer gweithredu ar y cyd. Mae'n dod ag amrywiaeth o bysgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaethu ynghyd – oll â chynhyrchion o ansawdd uchel sydd ag uchelgais i dyfu ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, llywodraethol ac academaidd. Mae'r clwstwr yn ymroddedig i ychwanegu gwerth at bysgod a physgod cregyn sy'n cael eu dal neu eu ffermio ar lannau Cymru.

Clwstwr Bwyd Cain
Sioned Best
01938 530982
sioned.best@menterabusnes.co.uk

Mae'r Clwstwr Bwyd Cain yn darparu llwyfan ar gyfer gweithredu ar y cyd. Mae'n dod ag amrywiaeth o gynhyrchwyr ynghyd - oll â chynhyrchion o safon uchel ag uchelgais i dyfu ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, llywodraethol ac academaidd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys digwyddiadau datblygu masnach a phrosiectau datblygu busnes.

Clwstwr Mêl
Arweinydd Clwstwr - Hâf Wyn Hughes
01745 770278     07984 522619
haf.hughes@menterabusnes.co.uk

Clwstwr ifanc a sefydlwyd yn 2018. Mae Clwstwr Mêl Cymru yn dwyn gwenynwyr busnes sy'n cynhyrchu mêl Cymreig 100% at ei gilydd. Mae gan yr Aelodau uchelgais i dyfu ochr yn ochr â phartneriaid masnachol, llywodraeth ac academaidd. Mae'r clwstwr yn ymroddedig i godi proffil sector mêl Cymreig.