Twf Busnes Strategol - Digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru

04 Mai 2017

Os ydych yn trefnu gŵyl neu ddigwyddiad bwyd yng Nghymru ac angen cymorth ariannol, mae ffenest gyntaf i wneud cais ar gyfer cynllun grant Twf Busnes Strategol: Digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru gan Is adran Fwyd Llywodraeth Cymru bellach ar agor. 

 

Mae linc i’r canllawiau a chopi o’r ffurflen gais ar gael ar waelod y dudalen yma.  Bydd dwy ffenest ar gyfer cyflwyno ceisiadau, gyda’r ffenest gyntaf yn cau 18fed Fai 2017 a’r ail ffenest yn cau 1af Orffennaf 2017. 

 

Rheolir a gweinyddir cynllun 2017 gan Menter a Busnes ar ran Is Adran Fwyd Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r broses neu sut i gwblhau ffurflenni cais ar gyfer y cynllun, cysylltwch â’r tîm trwy ebostio bdcylliddigwyddiad@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets

Llongyfarchiadau i @felinhoneybees ar ennill 3 gwobr fawreddog yng ngwobrau 'Wales Startup Awards 2017' wythnos diw… https://t.co/P0wfKoWxwJ
Congratulations to @felinhoneybees on winning 3 prestigious awards at the 'Wales Startup Awards 2017' last weekend… https://t.co/5fd4VO1klF
Gair o gyngor ar ddiwrnod Roald Dahl / Interesting piece of advice on #RoaldDahlDay https://t.co/OOgkdhcEl9
Dyddiad cau am swyddi yn agosau / Closing date fast approaching #MenteraBusnes #swyddi #jobs #llawnamser #fulltime https://t.co/skcToTlHq9