Twf Busnes Strategol - Digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru

04 Mai 2017

Os ydych yn trefnu gŵyl neu ddigwyddiad bwyd yng Nghymru ac angen cymorth ariannol, mae ffenest gyntaf i wneud cais ar gyfer cynllun grant Twf Busnes Strategol: Digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru gan Is adran Fwyd Llywodraeth Cymru bellach ar agor. 

 

Mae linc i’r canllawiau a chopi o’r ffurflen gais ar gael ar waelod y dudalen yma.  Bydd dwy ffenest ar gyfer cyflwyno ceisiadau, gyda’r ffenest gyntaf yn cau 18fed Fai 2017 a’r ail ffenest yn cau 1af Orffennaf 2017. 

 

Rheolir a gweinyddir cynllun 2017 gan Menter a Busnes ar ran Is Adran Fwyd Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r broses neu sut i gwblhau ffurflenni cais ar gyfer y cynllun, cysylltwch â’r tîm trwy ebostio bdcylliddigwyddiad@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets

#swydd Cynorthwyydd Cyllid | Aberystwyth | Cyswllt Ffermio | Dyddiad Cau: 13.11.17 https://t.co/ynfrq0q2es #cyswlltffermio
#job Finance Assistant | Aberystwyth | Farming Connect | Closing Date: 13.11.17 | https://t.co/DwbVqvT82W #farmingconnect
Galw cwmnïau ymchwil - mae cyfle gennym yn cael ei hysbysebu ar wefan @Gwerthwch: https://t.co/O6xBaQs8pt
Calling research companies - we have an opportunity advertised on @_Sell2Wales: https://t.co/O6xBaQs8pt