TÓm Adnoddau Dynol Menter a Busnes - Enillwyr Gwobr Genedlaethol

30 Mawrth 2017

Mae Corinna Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr AD, ynghyd â’i chydweithwyr Elaine Davies a Gwenno Humphreys o gwmni Menter a Busnes, sydd â phrif swyddfa yn Aberystwyth, wedi cyrraedd y brig yn y seremoni Gwobrau AD Cymru gyntaf erioed, a gynhaliwyd yn stadiwm SSE SWALEC Caerdydd ar y 23ain o Fawrth, i gydnabod a dathlu cyraeddiadau gweithwyr AD proffesiynol ar draws y wlad.

Cyflwynwyd y noson gan Siân Lloyd o’r BBC, ac roedd y gwobrau’n dathlu’r timoedd a’r unigolion gorau o adrannau AD mewn sefydliadau o bob maint ar draws Cymru.

Cafodd gweithwyr AD proffesiynol eu cydnabod yn ystod y digwyddiad mawreddog. Roedd 12 categori i gyd, gan gynnwys Tîm AD y Flwyddyn, a enillwyd gan Bluestone Resorts Limited a’r wobr ar gyfer y Defnydd Gorau o’r Iaith Gymraeg ym maes AD (Tîm), a enillwyd gan Menter a Busnes.

Cafodd y Gwobrau eu creu gan Rwydwaith AD Cymru, sy’n cael ei redeg gan Acorn, asiantaeth recriwtio a hyfforddiant arbenigol Cymru a chwmni cyfreithiol Darwin Gray sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae Rhwydwaith AD Cymru yn darparu seminarau a digwyddiadau ar gyfer gweithwyr AD proffesiynol ar draws y wlad.

Cafodd Tîm AD Menter a Busnes eu cyhoeddi’n fuddugol yn y categori ‘Defnydd Gorau o’r Iaith Gymraeg ym maes AD (Tîm)’ fel cydnabyddiaeth o’u rôl wrth integreiddio gwerthoedd iaith Gymraeg y cwmni yn eu harferion rheoli a datblygu pobl.

Yr Arglwydd Price, Gweinidog Gwladol yn yr Adran Fanach Ryngwladol a chyn Reolwr Gyfarwyddwr Waitrose a Dirprwy Gadeirydd Partneriaeth John Lewis oedd y siaradwr gwadd yn y digwyddiad, lle cafodd y gwesteion eu diddanu gan Only Boys Aloud  ac Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, sy’n cynnig rhaglen hyfforddiant ar gyfer cantorion ifanc rhwng 10 a 25 mlwydd oed a chyfle i ddatblygu eu sgiliau canu a pherfformio yn ogystal â rhoi cipolwg defnyddiol o weithgareddau sefydliad mawr yn y celfyddydau.

Dywedodd Fflur Jones, Pennaeth Cyfraith Cyflogaeth ac Adran AD Darwin Gray: “Er ei fod yn rhan ganolog o bob cwmni llwyddiannus, nid yw AD bob amser yn cael cydnabyddiaeth ddigonol. Dyna pam yn fy marn i fod y digwyddiad wedi cael ymateb mor gadarnhaol; mae’n debyg ei fod wedi taro tant.

“Mae ansawdd ac amrywiaeth yr enwebiadau wedi creu argraff arnom, ac rydym yn gwerthfawrogi’r ymdrech a’r amser a roddwyd gan bob un sydd wedi ymgeisio ar gyfer y gwobrau cyntaf yma. Rydym yn awyddus i’r gwobrau fod yn ddathliad blynyddol o ragoriaeth AD ac rydym yn hapus iawn gydag ymateb gweithwyr AD proffesiynol o bob cwr o Gymru.”

Ychwanegodd Sarah Jones, Pennaeth Marchnata Acorn: “Rydym wrth ein bodd gyda’r ymateb a’r gefnogaeth a gafwyd i’r Gwobrau AD Cymru cyntaf. Mae nifer y ceisiadau a dderbyniwyd wedi bod yn uwch na’r disgwyl, ac mae safon y rhai a enwebwyd yn eithriadol.  

“Mae pawb yn Acorn a Darwin Gray yn falch iawn o fod wedi creu’r gwobrau hyn. Maent bellach yn etifeddiaeth yng Nghymru, a fydd yn cydnabod ac yn dathlu rhagoriaeth mewn AD am flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Corinna Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr AD Menter a Busnes: “Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr hon fel cydnabyddiaeth o’n hymrwymiad i osod gwasanaeth AD mewnol cwbl ddwyieithog yn rhan ganolog o arferion rheoli a datblygu pobl y cwmni.”

Our latest tweets

#swyddi Prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol. Nifer o swyddi i'w gweld ar wefan @menterabusnes dewch i gael sbec! https://t.co/skcToTlHq9
#jobs Local Supply Chains Project. Jobs are now being advertised on the @menterabusnes website. Come take a look! https://t.co/hTisxvIP0W
Dathliadau Diwrnod @ShwmaeSumae yn @menterabusnes heddiw. Unrhyw esgus i flasu cynnyrch gwerth chweil Cymreig yn y… https://t.co/DnZncoHCGu
Penblwydd hapus yn 5 oed @ShwmaeSumae gan bawb yn @menterabusnes Mi fyddwn yn dathlu gyda chi heddiw!