Teyrnged i'r Athro Martin Rhisiart

27 Mehefin 2017

Athro ym maes Strategaeth ac Arloesedd gyda Phrifysgol De Cymru oedd Martin Rhisiart wrth ei alwedigaeth ac fe ymunodd gyda Bwrdd Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol yn 2011.  Fe gyfrannodd yn gyson i gyfeiriad a datbygiad y cwmni dros y 6 mlynedd diwethaf.  Roedd yn economegydd craff gyda arbenigedd mewn mewnwelediad i’r farchnad a dyfodolion (futures) ac roedd ei ddadansoddiadau ynghylch tueddiadau sectorol wastad yn ddifyr ac yn pryfocio’r meddwl.

 

Roedd yn sicr o’i gymreictod ac yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau Cymreig ar bynciau yn amrywio o’r economi i glwb pêl droed Caerdydd!  Roedd yn angerddol dros ddatblygiadau economaidd oedd o fudd i Gymru ac fe gyfrannodd i sawl pwyllgor a gweithgor gan gynnwys Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesedd a Chwlwm Busnes Caerdydd.

 

Roedd ei brofiad a’i ddiddordebau yn gaffaeliad mawr i Fwrdd Menter a Busnes a byddwn yn gweld colli ei gyfraniad yn fawr iawn.

 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â’i briod a’r plant yn eu profedigaeth.

 

 

Alun Jones, Prif Weithredwr 

Our latest tweets

Awydd her newydd? Cymerwch gipolwg ar ein swyddi diweddaraf: https://t.co/o771LfOgR5
Huge congratulations to our Director Eirwen Williams who was awarded last night by the Royal Agricultural Societies… https://t.co/aHNKUcStRp
Llongyfarchiadau i'n Cyfarwyddwr Eirwen Williams ar ei gwobr neithiwr gan y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol - da… https://t.co/jB4M7fJOiz
@wgcs_enviro addressing @FarmingConnect Agri Academy alumni. Well done to everyone that has taken part & good luck… https://t.co/g0MqoY2oa1