Teyrnged i'r Athro Martin Rhisiart

27 Mehefin 2017

Athro ym maes Strategaeth ac Arloesedd gyda Phrifysgol De Cymru oedd Martin Rhisiart wrth ei alwedigaeth ac fe ymunodd gyda Bwrdd Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol yn 2011.  Fe gyfrannodd yn gyson i gyfeiriad a datbygiad y cwmni dros y 6 mlynedd diwethaf.  Roedd yn economegydd craff gyda arbenigedd mewn mewnwelediad i’r farchnad a dyfodolion (futures) ac roedd ei ddadansoddiadau ynghylch tueddiadau sectorol wastad yn ddifyr ac yn pryfocio’r meddwl.

 

Roedd yn sicr o’i gymreictod ac yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau Cymreig ar bynciau yn amrywio o’r economi i glwb pêl droed Caerdydd!  Roedd yn angerddol dros ddatblygiadau economaidd oedd o fudd i Gymru ac fe gyfrannodd i sawl pwyllgor a gweithgor gan gynnwys Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesedd a Chwlwm Busnes Caerdydd.

 

Roedd ei brofiad a’i ddiddordebau yn gaffaeliad mawr i Fwrdd Menter a Busnes a byddwn yn gweld colli ei gyfraniad yn fawr iawn.

 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â’i briod a’r plant yn eu profedigaeth.

 

 

Alun Jones, Prif Weithredwr 

Our latest tweets

Diolch i @AtebCymru a @shiwiyoga am eu cyflwyniadau heddiw. Dyma 'chydig o luniau o Helfa Drysor #Caernarfon Cyrdd… https://t.co/ejJciOMmu9
*FREE WORKSHOP* Safe Cattle Handling Workshop at the Winter Fair - don't miss out! https://t.co/flhZAwMDJH
*GWEITHDY AM DDIM* Gweithdy Trin Gwartheg yn Ddiogel yn y Ffair Aeaf - peidiwch a cholli allan! https://t.co/HZCt50srVp
Attending the Winter Fair? Want to buy local Welsh produce as part of your Christmas presents? Come and visit the… https://t.co/VyxJPWyr27