Teyrnged i'r Athro Martin Rhisiart

27 Mehefin 2017

Athro ym maes Strategaeth ac Arloesedd gyda Phrifysgol De Cymru oedd Martin Rhisiart wrth ei alwedigaeth ac fe ymunodd gyda Bwrdd Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol yn 2011.  Fe gyfrannodd yn gyson i gyfeiriad a datbygiad y cwmni dros y 6 mlynedd diwethaf.  Roedd yn economegydd craff gyda arbenigedd mewn mewnwelediad i’r farchnad a dyfodolion (futures) ac roedd ei ddadansoddiadau ynghylch tueddiadau sectorol wastad yn ddifyr ac yn pryfocio’r meddwl.

 

Roedd yn sicr o’i gymreictod ac yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau Cymreig ar bynciau yn amrywio o’r economi i glwb pêl droed Caerdydd!  Roedd yn angerddol dros ddatblygiadau economaidd oedd o fudd i Gymru ac fe gyfrannodd i sawl pwyllgor a gweithgor gan gynnwys Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesedd a Chwlwm Busnes Caerdydd.

 

Roedd ei brofiad a’i ddiddordebau yn gaffaeliad mawr i Fwrdd Menter a Busnes a byddwn yn gweld colli ei gyfraniad yn fawr iawn.

 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â’i briod a’r plant yn eu profedigaeth.

 

 

Alun Jones, Prif Weithredwr 

Our latest tweets

#swyddi Prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol. Nifer o swyddi i'w gweld ar wefan @menterabusnes dewch i gael sbec! https://t.co/skcToTlHq9
#jobs Local Supply Chains Project. Jobs are now being advertised on the @menterabusnes website. Come take a look! https://t.co/hTisxvIP0W
Dathliadau Diwrnod @ShwmaeSumae yn @menterabusnes heddiw. Unrhyw esgus i flasu cynnyrch gwerth chweil Cymreig yn y… https://t.co/DnZncoHCGu
Penblwydd hapus yn 5 oed @ShwmaeSumae gan bawb yn @menterabusnes Mi fyddwn yn dathlu gyda chi heddiw!