Teyrnged i'r Athro Martin Rhisiart

27 Mehefin 2017

Athro ym maes Strategaeth ac Arloesedd gyda Phrifysgol De Cymru oedd Martin Rhisiart wrth ei alwedigaeth ac fe ymunodd gyda Bwrdd Menter a Busnes fel cyfarwyddwr anweithredol yn 2011.  Fe gyfrannodd yn gyson i gyfeiriad a datbygiad y cwmni dros y 6 mlynedd diwethaf.  Roedd yn economegydd craff gyda arbenigedd mewn mewnwelediad i’r farchnad a dyfodolion (futures) ac roedd ei ddadansoddiadau ynghylch tueddiadau sectorol wastad yn ddifyr ac yn pryfocio’r meddwl.

 

Roedd yn sicr o’i gymreictod ac yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau Cymreig ar bynciau yn amrywio o’r economi i glwb pêl droed Caerdydd!  Roedd yn angerddol dros ddatblygiadau economaidd oedd o fudd i Gymru ac fe gyfrannodd i sawl pwyllgor a gweithgor gan gynnwys Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesedd a Chwlwm Busnes Caerdydd.

 

Roedd ei brofiad a’i ddiddordebau yn gaffaeliad mawr i Fwrdd Menter a Busnes a byddwn yn gweld colli ei gyfraniad yn fawr iawn.

 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â’i briod a’r plant yn eu profedigaeth.

 

 

Alun Jones, Prif Weithredwr 

Our latest tweets

Diolch yn fawr i @Osian_Roberts am ddod i'n gweld yn Menter a Busnes heddiw i gynnal sesiwn hyfforddi efo criw… https://t.co/Grrfp4xCPH
Mae hi'n wythnos #50gairamddim Mabis! Cysylltwch â ni am gyfieithiadau safonol a phroffesiynol… https://t.co/d53ISqziCu
It's Mabis' #50wordsforfree week! Remember to get in touch for high standard and professional translations… https://t.co/Skr3qWgrGy
Are you a small, new business? Do you produce goods that are grown, grazed and made in south-east Wales? Looking fo… https://t.co/hBZZMlykm1