Refferendwm yr UE: Pam fod Menter a Busnes yn credu y byddai gadael yr UE yn niweidiol i fusnesau ac amaethyddiaeth yng Nghymru

23 Mai 2016

Mae un o brif gwmnïau datblygiad economaidd Cymru yn rhybuddio y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith negyddol a phellgyrhaeddol ar fusnesau yng Nghymru ac yn niweidio’r diwydiant amaethyddiaeth sy’n hanfodol i’r wlad.

Mae Menter a Busnes (MaB), wedi’i leoli yn Aberystwyth gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd, Bangor a Llanelwy, wedi bod yn ymwneud â chefnogaeth a datblygiad busnesau bach a chanolig a’r sector amaeth yng Nghymru ers sefydlu’r cwmni 27 mlynedd yn ôl.

Mae wedi datblygu a gweithio ar brosiectau sy’n cael eu hariannu gan gronfeydd Ewropeaidd yn ac wedi gweld y manteision i fusnesau ac amaethyddiaeth drwy gydol y cyfnod hwnnw. Ond ar wahân i gyllid yr UE, dywed y byddai gadael Ewrop yn cael effaith llawer ehangach a dyfnach ar gymunedau ac economïau Cymreig.

“Mae’n ymwneud nid yn unig â’r cyllid Ewropeaidd sydd wedi dod i mewn i Gymru a chefnogi busnesau a phrosiectau cymdeithasol dros y degawdau diwethaf, ond hefyd yn fwy fyth â’r farchnad agored, y gallu i fewnforio ac allforio’n rhwydd a’r cyfleoedd a ddaw i fusnesau Cymreig a rhyngwladol i allu gweithredu dros ffiniau’n rhydd o fewn ardal yr UE,” meddai Alun Jones, Prif Weithredwr MaB.

“Mae cymaint o gwmnïau yng Nghymru bellach yn allforio i dir mawr Ewrop sy’n hynod bwysig iddyn nhw ac i’r economi, gan gefnogi cyflogaeth a buddsoddiad. Ac ar adeg o ansefydlogrwydd byd-eang yn nhermau’r hinsawdd economaidd ac aflonyddwch gwleidyddol, mae Ewrop unedig yn bwysicach nag erioed.”

Pwysleisiodd bod 250 o gwmnïau o’r Unol Daleithiau a 50 o gwmnïau o Siapan wedi sefydlu canolfannau gweithgynhyrchu yng Nghymru er mwyn sicrhau lle yn y farchnad Ewropeaidd, gan gynnwys cwmnïau megis Ford  Toyota.

“Bydd buddsoddiad mewnol yn cael ei effeithio. Mae Cymru wedi bod yn gartref da i fusnesau rhyngwladol sy’n chwilio am leoliad o fewn y farchnad UE. Os ydyn ni tu allan i’r farchnad, byddant yn chwilio i ail leoli o fewn y farchnad ar y tir mawr – gan effeithio ar swyddi a buddsoddiad,” meddai.

“Fel cwmni, rydym wedi gweld â’n llygaid ein hunain fanteision cyllid Ewropeaidd ar Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru, o gefnogaeth busnes i arian cyfatebol ar brosiectau Llywodraeth Cymru. Mae seilwaith ein diwydiant amaeth wedi derbyn cefnogaeth ganddo ac o ganlyniad uniongyrchol, mae ein cymunedau gwledig wedi ffynnu ac wedi elwa.”

Gyda chanran uchel iawn o gig eidion, cig oen ac allforion Llaeth o Gymru yn anelu at farchnad yr UE, dywed MaB y gallai diwydiant amaeth y wlad gael ei niweidio’n sylweddol trwy adael y farchnad Ewropeaidd.

"Bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith sylweddol a niweidiol ar bob rhan o fywyd Cymreig. Boed yn drefol neu’n wledig, rydym yn rhagweld y bydd yr effaith economaidd yn dylanwadu ar bob un ohonom mewn un ffordd neu’r llall,” meddai Mr Jones.

Our latest tweets

Llongyfarchiadau @hangfirebbq ar eich llwyddiant https://t.co/YoeKMy3A2e
Da iawn tîm @cywain_mab am eu gwaith caled yng Nghaeredin https://t.co/L8aW6F6IJj
Mwynhau’r adloniant yng Ngwobrau AD Cymru. Enjoying the entertainment at the #WalesHRAwards https://t.co/ArCgPu2cuG