Her Arfordirol Menter a Busnes

28 Mehefin 2016

Yr wythnos nesaf, bydd staff Menter a Busnes yn ymgymryd â her arbennig i godi arian at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Fel rhan o’r her, bydd staff o bob cwr o Gymru’n dod ynghyd i gwmpasu o leiaf 500 milltir ar arfordir Canolbarth Cymru ar droed neu ar ddwy olwyn. Bwriad yr her yw i’r staff gydweithio fel tîm i gyflawni nod cyffredin, gan godi cymaint o arian â phosib at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Bydd mwy o fanylion ynglŷn â’r her yn cael eu rhyddhau dros yr wythnos nesaf, felly cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau. 

Our latest tweets

Diolch i @AtebCymru a @shiwiyoga am eu cyflwyniadau heddiw. Dyma 'chydig o luniau o Helfa Drysor #Caernarfon Cyrdd… https://t.co/ejJciOMmu9
*FREE WORKSHOP* Safe Cattle Handling Workshop at the Winter Fair - don't miss out! https://t.co/flhZAwMDJH
*GWEITHDY AM DDIM* Gweithdy Trin Gwartheg yn Ddiogel yn y Ffair Aeaf - peidiwch a cholli allan! https://t.co/HZCt50srVp
Attending the Winter Fair? Want to buy local Welsh produce as part of your Christmas presents? Come and visit the… https://t.co/VyxJPWyr27