Her Arfordirol Menter a Busnes

28 Mehefin 2016

Yr wythnos nesaf, bydd staff Menter a Busnes yn ymgymryd â her arbennig i godi arian at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Fel rhan o’r her, bydd staff o bob cwr o Gymru’n dod ynghyd i gwmpasu o leiaf 500 milltir ar arfordir Canolbarth Cymru ar droed neu ar ddwy olwyn. Bwriad yr her yw i’r staff gydweithio fel tîm i gyflawni nod cyffredin, gan godi cymaint o arian â phosib at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Bydd mwy o fanylion ynglŷn â’r her yn cael eu rhyddhau dros yr wythnos nesaf, felly cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau. 

Our latest tweets

Llongyfarchiadau @hangfirebbq ar eich llwyddiant https://t.co/YoeKMy3A2e
Da iawn tîm @cywain_mab am eu gwaith caled yng Nghaeredin https://t.co/L8aW6F6IJj
Mwynhau’r adloniant yng Ngwobrau AD Cymru. Enjoying the entertainment at the #WalesHRAwards https://t.co/ArCgPu2cuG