Her Arfordirol Menter a Busnes

28 Mehefin 2016

Yr wythnos nesaf, bydd staff Menter a Busnes yn ymgymryd â her arbennig i godi arian at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Fel rhan o’r her, bydd staff o bob cwr o Gymru’n dod ynghyd i gwmpasu o leiaf 500 milltir ar arfordir Canolbarth Cymru ar droed neu ar ddwy olwyn. Bwriad yr her yw i’r staff gydweithio fel tîm i gyflawni nod cyffredin, gan godi cymaint o arian â phosib at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Bydd mwy o fanylion ynglŷn â’r her yn cael eu rhyddhau dros yr wythnos nesaf, felly cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau. 

Our latest tweets

*Closing date extended* #job Finance Assistant (temporary) | Aberystwyth | Farming Connect | Closing Date: 07.04.17 https://t.co/DwbVqvT82W
*Dyddiad cau wedi ei ymestyn* #swydd Cynorthwyyd Cyllid (dros dro) | Aberystwyth | Cyswllt Ffermio | 07.04.17 https://t.co/ynfrq0q2es
Pob lwc i dîm AD @menterabusnes heno yng ngwobrau AD Cymru @WalesHRNetwork @TheSSESWALEC #AD #MaB #Gwobrau