Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn Gwobrwyo Cyfarwyddwr Cwmni Menter a Busnes

27 Gorffennaf 2017

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, gwobrwywyd un o gyfarwyddwyr cwmni Menter a Busnes, Eirwen Williams, gan CARAS, sef Y Cyngor ar gyfer Gwobrau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Nod CARAS yw rhoi cydnabyddiaeth i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’r sector amaeth a diwydiannau gwledig.

Nid canolbwyntio yn unig ar ffermio ymarferol mae’r gwobrau hyn ond ar ddatblygiad gwasanaethau amaethyddol, ymchwil, technoleg, economeg, addysg, gofal, cyfathrebu a gweinyddiaeth.

Wrth gael ei hanrhydeddu fel Aelod Cyswllt Cydnabyddedig Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol (ARAgS) dywedodd Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Menter a Busnes:

“Rydw i’n falch iawn o dderbyn y wobr yma gan Gymdeithas CARAS gan fod y diwydiant amaeth yn agos iawn at fy nghalon. Hoffwn bwysleisio na fyddwn wedi cael y wobr hon oni bai am yr holl gyfleoedd rydw i wedi eu cael drwy weithio i gwmni Menter a Busnes.”

Mae Eirwen Williams yn Gyfarwyddwr ar gwmni Menter a Busnes sy’n anelu at ddatblygu’r economi, ac mae’n gyfrifol am reoli dros 60 aelod o staff ac oddeutu 25 o staff hunangyflogedig. Yn 2011, ac yna wedyn yn 2015, sicrhaodd Eirwen y tendr i gwmni Menter a Busnes i ddarparu rhaglen Cyswllt Ffermio ar draws Cymru, rhaglen sy’n trosglwyddo gwybodaeth a chyngor i bob un o’r sectorau amaethyddol. 

Mae rhai o’i phrif lwyddiannau yn cynnwys arwain ar ddatblygu rhaglen Agrisgôp a sefydlu’r Academi Amaeth. Yn 2014 fe weithiodd gyda 29 o gwmnïau milfeddygol ar draws gogledd Cymru i sicrhau fod y gwaith o gynnal profion TB yn cael eu cadw gyda’r milfeddygon lleol. 

Mae Eirwen Williams yn ffermio gyda’i gŵr a’i mab ar fferm ddefaid a bîff ger Aberystwyth. Yn ystod 2010, prynont gyn Fferm Prifysgol Aberystwyth, sef Fferm Tanygraig. Mae gan Eirwen a’i gŵr hefyd ferch sydd newydd gwblhau ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gweler yn y llun Eirwen yn derbyn ei gwobr yn y Sioe Frenhinol gan Mr Terrig G Morgan MBE FRAgS, Cadeirydd CARAS.

Our latest tweets

Awydd her newydd? Cymerwch gipolwg ar ein swyddi diweddaraf: https://t.co/o771LfOgR5
Huge congratulations to our Director Eirwen Williams who was awarded last night by the Royal Agricultural Societies… https://t.co/aHNKUcStRp
Llongyfarchiadau i'n Cyfarwyddwr Eirwen Williams ar ei gwobr neithiwr gan y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol - da… https://t.co/jB4M7fJOiz
@wgcs_enviro addressing @FarmingConnect Agri Academy alumni. Well done to everyone that has taken part & good luck… https://t.co/g0MqoY2oa1