Gwasanaethau Busnes Mabis
Darparu gwasanaethau cefnogi busnes gan gynnwys cyngor a chefnogaeth tendro, gwasanethau cyfieithu a chymorth Adnoddau Dynol.

Yn sgîl dros 27 mlynedd o brofiad o gynnal a darparu prosiectau a gwasanaethau, mae Mabis yn deall bod pob busnes yn wahanol, ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd teilwra gwasnaethau perthnasol i gwrdd â gofynion cleientiaid.

Mae Mabis yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnig atebion arloesol i'ch busnes, boed hynny'n fusnes bach neu fawr, yn sefydliad neu'n gorff cyhoeddus, gan gynnwys:

  • Caffael a Thendro
  • Cyfieithu
  • Adnoddau Dynol
  • Cefnogaeth TG
  • Marchnata, Dylunio ac Ymchwil

Gellir ein comisiynu i wneud darnau o waith am gyfnodau byr neu ar alw; ar sail fwy hir dymor drwy gytundeb neu drwy gynyddu capasiti presennol ein cleientiaid, ategu gwerth ac arbenigedd yn ôl yr angen.

Rydym yn gweithredu ledled Cymru, ac yn gallu darparu ein holl wasanaethau'n ddwyieithog. Mae gennym hanes o ddarparu prosiectau o ansawdd uchel o fewn yr amserlen, gan eich galluogi chi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes o ddydd i ddydd.