Prynhawn gyda Jamie Ellis

Sadwrn 30 Gorffennaf 2016

‘Anerchiad a’r gynaladwyedd cadw gwenyn yn yr 21ain ganrif’

Daw Jamie atom i Lanau Teifi o Gormanston, Iwerddon lle bu’n siaradwr gwâdd.  Mae’n Athro Entomoleg ym Mhrifysgol Florida, ei waith ymchwil yn cynnwys hwsmonaeth cadw gwenyn, ecoleg a chadwraeth, polineiddio cnwd, rheolaeth varroa, patholeg gwenynen fêl, effaith cemogolion ar wenyn, ac ymddygiad y wenynen fêl yn gyffredinol.

Yn ystod ei sgwrs cynaladwyedd cadw gwenyn yn yr unfed ganrif ar ugain, bydd Jamie yn trafod tueddiadau, a sut i ddelio gyda’r heriau diweddar.

Lleoliad: Neuadd Bentref Coed y Bryn  SA44 5LQ

Amser: 2pm Sadwrn 30.07.16

Côst £3 aelodau’r Gymdeithas, £4 heb fod yn aelod

Archebwch le trwy gysylltu gyda Marion   secretary@tbka.org.uk       07939 536 356