Astudiaethau Achos

20 Rhagfyr 2017
Y penwythnos hwn bydd gwin cadarn cyntaf Cymru’n cael ei lansio – ‘1581’ – gan winllan arobryn White Castle yn Sir Fynwy.   Mae’r ddiod alcoholig newydd yma’n debyg i Bort ac yn ffrwyth llafur pedair blynedd o gynllunio gan Robb a Nicola Merchant, perchnogion White Castle.   Mae’r grawnwin yn cael eu cynaeafu a’u trin yn yr un ffordd â Phort gan greu diod gydag abv (alcohol yn ôl cyfaint) o 19%.   Meddai Robb “Ers i ni gael y winllan mae wastad wedi bod yn freuddwyd gennym i greu gwin cadarn Cymreig. Rhaid cael grawnwin o safon i’w wneud ac roeddem yn disgwyl am
20 Rhagfyr 2017
‘Cig oen i ddathlu’r Ŵyl’ – dyna’r neges gan y fenter ‘archebu cig drwy’r post’ newydd – Cig Oen Tŷ Unnos.   Gyda chymorth y prosiect bwyd-amaeth, Cywain, mae’r brawd a’r chwaer o Geredigion Lisa ac Owen Jones, wedi ffurfio partneriaeth i geisio cynyddu’r elw a wnânt ar eu Cig Oen Cymru PGI, ac i ddangos i gynulleidfa ehangach mor uchel yw safon Cig Oen Cymru a pha mor hawdd ydyw i’w fwynhau mewn cymaint o wahanol brydau.   Y brawd a’r chwaer yma yw’r seithfed genhedlaeth i ffermio Fferm Penlanwen yn Llanddewi Brefi lle maent yn cadw diadell o 1,000 o ddefaid Mynydd
20 Rhagfyr 2017
Mae siopwyr yn Sir Benfro yn cael eu hannog i edrych o’u cwmpas y Nadolig hwn ac i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol. Mae’r prosiect bwyd-amaeth, Cywain, wedi lansio ymgyrch newydd, sef #NadoligCymreigCywain #CywainWelshChristmas i hyrwyddo ansawdd ac amrywiaeth y bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru. Fel rhan o’i ymgyrch, bydd Cywain - sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sy’n tyfu yn y sector bwyd-amaeth - yn amlygu’r amrywiaeth eang o gynnyrch artisan sydd ar gael yn Sir Benfro. O gawsiau i ‘jerky’, o rỳm i tsilis, mae’r sir yn llawn o dalent bwyd a blasau newydd. Ceir manteision amgylcheddol
22 Tachwedd 2017
Mae cwmni cynhyrchu wyau selsig o Gaerdydd, Great Eggspectations, wedi datblygu i fod yn un o’r hoff fyrbrydau ym mhrifddinas Cymru ac yn tyfu’n gyflym gyda chymorth Cywain.    Er mai’n gymharol ddiweddar y gwireddwyd dyheadau coginio Kevin Patrick, mae’r wyau selsig mae’n eu cynhyrchu â llaw yn boblogaidd iawn mewn siopau deli, poptai, a thafarndai lleol a hefyd ar gael mewn marchnadoedd ffermwyr yng Nghaerdydd.   Mae’n bosib y byddai cefnogwyr rygbi yn ei adnabod hefyd gan fod yr wyau selsig yn boblogaidd ymysg y cwsmeriaid yng ngemau cartref Gleision Caerdydd.   Mae’r holl gynhwysion yn lleol ac yn dod o Gymru. Daw’r wyau, perlysiau
22 Tachwedd 2017
Wrth deithio dramor bydd y rhan fwyaf o bobl yn dod ar draws bwyd blasus iawn ond methu ei brynu adref ond i’r cynhyrchydd saws barbeciw, Huw Bryant, mae ceisio ail-greu ei hoff saws wedi troi’n fusnes - Brybeque.   Bu Huw yn byw yn America fel myfyriwr cyfnewid a syrthiodd mewn cariad gyda saws barbeciw steil Americanaidd. Pan fethodd ddod o hyd i unrhyw beth tebyg adref, dechreuodd Huw, sydd wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd, geisio creu ei saws ei hun.   Wedi sawl ymgais, llwyddodd i greu ei saws delfrydol a gan fod ei deulu a’i ffrindiau wedi ei fwynhau gymaint, penderfynodd