Felin Honeybees Ltd

08 Mehefin 2017

Daeth Cywain Gwenyn yn ymwybodol o Katie Hayward a chwmni Felin Honeybees Ltd am y tro cyntaf yn 2015. Roedd Katie yn gweithio llawn amser fel Swyddog Iechyd a Diogelwch ar y pryd, gydag uchelgais i weithio fel gwenynwr llawn amser ar ei fferm yng Nghemlyn, Ynys Môn.  Roedd hi wedi bod yn cadw gwenyn ers 17 mlynedd ac roedd yn chwilio am gefnogaeth i ddatblygu ei chynllun busnes er mwyn cynyddu nifer y cychod gwenyn a’r mêl yr oedd yn ei gynhyrchu, yn ogystal ag addysgu’r cyhoedd a thirfeddianwyr ynglŷn â gwenyn mêl a pheillio.

 

Trwy gronfa fentora a oedd ar gael ar y pryd, cafodd Katie gefnogaeth gan Cywain Gwenyn i sefydlu canolfan addysgu ar ei fferm.  Un ffocws allweddol oedd gallu croesawu pawb sydd â diddordeb mewn gwenyn ac addasu’r arddull dysgu i weddu i ofynion pob myfyriwr.  Mae ei gweithgareddau ‘Cwrdd â’r Gwenyn’ hefyd yn boblogaidd, yn targedu unigolion a thwristiaid sy’n dymuno cael taith o safbwynt y wenynen fêl o du mewn y cwch gwenyn, neu’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn cadw gwenyn.

 

Mae rheoli’r broses peillio wedi dod yn gynyddol bwysig i’r ffermwr ac i’r amgylchedd.  Mae Katie hefyd wedi datblygu gwasanaeth ar gyfer ffermwyr sy’n darparu cytrefi gwenyn cryf er mwyn cynorthwyo gyda’r broses o beillio cnydau penodol.

 

Roedd Haf Wyn Hughes, Rheolwr Datblygu Cywain Gwenyn, yn ymwybodol o’r cychwyn bod gan Katie uchelgais i arwain ei busnes yn ei flaen, ac nad oedd ganddi  ofn gwaith caled.

 

“Mae gwenynwyr yn unigolion sy’n gweithio’n galed, ac rwy’n edmygu pob un ohonynt,” meddai Haf. “Mae Katie yn un o’r rhain, ac roedd hi hefyd yn sydyn iawn i hyrwyddo ei busnes mêl a’i straeon gwenyn i gynulleidfa newydd trwy’r cyfryngau cymdeithasol, ac i mi, mae hynny wedi bod yn allweddol i’w llwyddiant.”

 

Ychwanegodd Haf “yn ystod pob cyfarfod datblygu gyda Katie, roedd cymaint o syniadau newydd yn mynd yn ôl ac ymlaen fel nad oeddwn yn meddwl y byddai’n gallu cyflawni pob un!”

 

Ond llwyddodd Katie i gyflawni popeth, ac un enghraifft o hynny yw darganfod marchnadoedd newydd a gweithio gyda chogyddion a chynhyrchwyr bwyd ar draws Gogledd Cymru i ddatblygu bwydydd gan ddefnyddio mêl Melin Honeybees.

 

Ail ran o’r cynllun busnes a gefnogwyd gan Cywain Gwenyn oedd datblygu’r brand ar gyfer cynnyrch Felin Honeybees Ltd, o’r jar mêl hyd at y twb bach o eli gwefus. Gan weithio gyda’r Dylunydd Graffeg leol, Paul Watton, mae’r brand wedi dod yn rhan fawr o’r busnes ac mae wedi’i lunio gyda thwf mewn golwg. Cafodd y brand ei lansio gyda chefnogaeth Cywain yn ystod Gŵyl Wanwyn 2016 yn Llanfair ym Muallt.

 

Meddai Katie “Llynedd, roeddwn i’n wenynwr ar raddfa fechan yn breuddwydio am yr hyn yr oeddwn i eisiau mewn bywyd, a gyda chymorth a chefnogaeth Cywain Gwenyn, mae’r freuddwyd honno wedi’i gwireddu. Mewn cyfnod mor fyr, mae Cywain wedi fy ngalluogi i arwain y busnes yn ei flaen a thyfu tu hwnt i’r hyn yr oeddwn wedi’i freuddwydio.

 

Mae cynlluniau o’r fath yn cynorthwyo busnesau bach fel fi i dyfu ac i ddatblygu ac maent yn dangos ansawdd a safonau gwych ein cynnyrch Cymreig.  Rwy’n teimlo’n falch iawn ac rwy’n edrych ymlaen at gefnogi pobl eraill i wireddu eu breuddwydion a’u huchelgais ac i gredu’n gryf yn yr hyn y gallent ei gyflawni gyda’r gefnogaeth iawn.”

 

Mae Cywain Gwenyn bob amser yn awyddus i hyrwyddo Gwobrau Bwyd Cymreig a Phrydeinig ac yn annog cyn cleientiaid a rhai newydd i gystadlu mewn cystadlaethau cynhyrchwyr er mwyn derbyn cydnabyddiaeth am eu gwaith caled ac i hyrwyddo busnesau bwyd a diod o Gymru. Hoffem longyfarch Katie ar ei llwyddiant ac ar gyfeiriad ei busnes hyd yn hyn.

 

Enillodd Katie Wobr Entrepreneur Cymru yn 2016; ac yn ddiweddar enillodd deitl The Welsh Food Producer of the year 2017.

Our latest tweets

Diolch i @AtebCymru a @shiwiyoga am eu cyflwyniadau heddiw. Dyma 'chydig o luniau o Helfa Drysor #Caernarfon Cyrdd… https://t.co/ejJciOMmu9
*FREE WORKSHOP* Safe Cattle Handling Workshop at the Winter Fair - don't miss out! https://t.co/flhZAwMDJH
*GWEITHDY AM DDIM* Gweithdy Trin Gwartheg yn Ddiogel yn y Ffair Aeaf - peidiwch a cholli allan! https://t.co/HZCt50srVp
Attending the Winter Fair? Want to buy local Welsh produce as part of your Christmas presents? Come and visit the… https://t.co/VyxJPWyr27